Daniël 11/14
17/10/2022

Daniël 11/14

Voorganger:
Serie:
Passage: Daniël 5:24-30

24 Toen is dat deel der hand van Hem gezonden, en dit schrift getekend geworden.
25 Dit nu is het schrift dat daar getekend is: MENÉ, MENÉ, TEKEL, UPHARSIN.
26 Dit is de uitlegging dezer woorden: MENÉ, God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind.
27 TEKEL, gij zijt in weegschalen gewogen, en gij zijt te licht gevonden.
28 PERES, uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven.
29 Toen beval Bélsazar, en zij bekleedden Daniël met purper, met een gouden keten om zijn hals, en zij riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was.
30 In dienzelven nacht werd Bélsazar, der Chaldeeën koning, gedood.

Geef een reactie