Christus is de weg, de waarheid en het leven.
05/04/2022

Christus is de weg, de waarheid en het leven.

Voorganger:
Passage: Johannes 14: 6

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Geef een reactie