Bijbelstudie Petrus 9/18
27/01/2023

Bijbelstudie Petrus 9/18

Voorganger:
Passage: 1 Petrus 1: 17-18

17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;

Geef een reactie