Bijbelstudie Petrus 8/18
26/01/2023

Bijbelstudie Petrus 8/18

Voorganger:
Passage: 1 Petrus 1: 14-16

14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

Geef een reactie