Bijbelstudie Petrus 3/18
24/01/2023

Bijbelstudie Petrus 3/18

Voorganger:
Passage: 1 Petrus 1: 1 en 2

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië,
2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Geef een reactie