Bijbelstudie Petrus 16/18
01/02/2023

Bijbelstudie Petrus 16/18

Voorganger:
Passage: 1 Petrus 2: 11 en 12

11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;
12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

Geef een reactie