Bijbelstudie Petrus 12/18
30/01/2023

Bijbelstudie Petrus 12/18

Voorganger:
Passage: 1 Petrus 2: 1-13

1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;
2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;
3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

Geef een reactie