Bijbelstudie Petrus 10/18
27/01/2023

Bijbelstudie Petrus 10/18

Voorganger:
Passage: 1 Petrus 1: 22-23

22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Geef een reactie