Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 8 tot 10
04/01/2024

Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 8 tot 10

Voorganger:
Passage: Hebreeën 11:8-10

8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou.
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelve belofte.
10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Geef een reactie