Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 7
03/01/2024

Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 7

Voorganger:
Passage: Hebreeën 11:7

7 Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is.

Geef een reactie