Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 5 & 6
02/01/2024

Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 5 & 6

Voorganger:
Passage: Hebreeën 11:5-6

5 Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde.
6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.

Geef een reactie