Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 11 & 12
05/01/2024

Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 11 & 12

Voorganger:
Passage: Hebreeën 11:11-12

11 Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.
12 Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan den oever der zee is, hetwelk ontelbaar is.

Geef een reactie