Bijbel studie Daniël 1 van 23
26/04/2022

Bijbel studie Daniël 1 van 23

Voorganger:
Passage: Daniël 1:1-2

1 IN het derde jaar des koninkrijks van Jójakim, den koning van Juda, kwam Nebukadnézar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar.
2 En de Heere gaf Jójakim, den koning van Juda, in zijn hand, en een deel der vaten van het huis Gods; en hij bracht ze in het land Sínear, in het huis zijns gods; en de vaten bracht hij in het schathuis zijns gods.

Geef een reactie