Heilige haast

13/05/2024
1 Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem? 2 Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar paden zijn, staat Zij; 3 Aan de zijde…

Spreuken 7

10/05/2024
1 Mijn zoon, bewaar mijn redenen, en leg mijn geboden bij u weg. 2 Bewaar mijn geboden, en leef, en mijn wet als den appel uwer ogen. 3 Bind ze aan uw vingeren,…
Hooglied 4: 1-10 1 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die…
1 De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israël, 2 Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands; 3 Om aan te…