13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij…
1 WELK is dan het voordeel van den Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? 2 Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste, dat hun de…
13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij…
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Heidelbergse Catechismus Zondag 3 Vraag en antwoord 6 Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen? Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar…

Romeinen 8 : 18

13/06/2022
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 2 Want de wet des…
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 2 Want de wet des…
1Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 2Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 3Door…
Romeinen 1:1-7 1Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2(Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften)…