2 Timotheüs 2: 19

10/05/2024
1 Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is; 2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke…
1 Timotheüs 1:12-20 12En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 13Die te…